Uw prestatiebeurs blijft een lening

Blijft uw prestatiebeurs een lening? En mocht u in de jaren waarin u de beurs ontving minder studiekosten aftrekken, omdat u rekening moest houden met de prestatiebeurs? Dan mag u in het jaar waarin uw diplomatermijn van 10 jaar verstreek alsnog een bedrag per studiejaar aftrekken.

Let op!

U mag alleen studiekosten aftrekken voor de studiejaren 2014/2015 en eerder.

Wanneer beslist de DUO?

Is de diplomatermijn verstreken en hebt u uw diploma niet gehaald? Dan blijft uw prestatiebeurs een lening. De DUO geeft de hoogte van uw lening door aan de Belastingdienst. U ziet dit bedrag in uw vooraf ingevulde aangifte.

Uw prestatiebeurs is omgezet in een gift

Uw prestatiebeurs wordt een gift als u uw diploma haalt binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering ontvangt. Is uw prestatiebeurs definitief omgezet in een gift? Dan mag u geen studiekosten en andere scholingsuitgaven over die jaren meer aftrekken.

Zie ook

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.