Belastingrente en invorderingsrente

Wij kunnen 2 soorten rente in rekening brengen: belastingrente en invorderingsrente.

Belastingrente

Belastingrente is een vergoeding van gemiste rente. Als wij geld van u tegoed hebben, dan moet u daarover rente betalen. Hebt u geld tegoed van ons, dan betalen wij u daar in sommige gevallen rente over. Wij berekenen de belastingrente bij het vaststellen van de belastingaanslag.

Lees meer op de pagina: 
Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

De percentages belastingrente staan in het: 
Overzicht percentages belastingrente

Invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat betaalt.

Lees meer op de pagina: 
Invorderingsrente

De percentages invorderingsrente staan in het: 
Overzicht percentages invorderingsrente

Verrekening rente en kosten

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog steeds niet geheel voldaan, dan ontvangt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.