Beslag op loon of uitkering

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij beslag leggen op uw loon of uitkering. Wij doen dat via uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Ik heb een aankondiging tot een loonvordering ontvangen

Wij sturen u deze aankondiging voor wij overgaan tot een loonvordering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt op dat moment nog geen bericht.

In de aankondiging staat tot welk bedrag de beslagvrije voet is vastgesteld. Bent u van mening dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld? Vul dan het formulier ‘opgave persoonlijke situatie en inkomsten’ in en stuur het op. Dat formulier ontvangt u samen met de aankondiging.

Kan ik het beslag nog voorkomen? Dat kan. Zorg er dan voor dat het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van de aankondiging op onze rekening staat.

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering, wat nu?

U hebt een brief gekregen waarin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie er beslag is gelegd. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet wij rekening houden.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om iedere maand het gedeelte van uw loon of uitkering dat hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet aan ons over te maken. Dat gaat door tot de belastingschuld waarvoor beslag is gelegd, is betaald. U krijgt bericht als het beslag is beëindigd.

Kan ik nog een betalingsregeling of kwijtschelding krijgen als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering?

U kunt ook bij een beslaglegging een verzoek tot uitstel van betaling of een verzoek tot kwijtschelding indienen. In dit geval alleen schriftelijk.

Komt u in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u een beschikking van ons. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt dan bericht dat de loonvordering is ingetrokken. En de inhouding op uw loon of uitkering wordt gestopt.

Komt u niet in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u een afwijzing. De loonvordering wordt in dat geval voortgezet.

Er is loonbeslag gelegd en ik ben het niet eens met de vastgestelde beslagvrije voet

Als u van mening bent dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld, kunt u een verzoek indienen voor een herberekening. Als blijkt dat de beslagvrije voet inderdaad te laag is vastgesteld, berekenen wij deze opnieuw. Zowel u als uw werkgever of uw uitkeringsinstantie ontvangt hierover bericht.

U ontvangt ook bericht van ons als wij van mening zijn dat de beslagvrije voet juist is vastgesteld en dus gelijk blijft.

Er wordt te veel ingehouden op mijn loon of uitkering

Houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie een hoger bedrag in dan zou moeten volgens de vastgestelde beslagvrije voet? Neem dan contact op met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Wordt er meer ingehouden op uw loon of uitkering omdat een andere beslaglegger een lagere beslagvrije voet heeft vastgesteld dan de Belastingdienst? Neem dan contact op met de andere beslaglegger.

Mijn belastingschuld is betaald, maar mijn werkgever of uitkeringsinstantie houdt nog steeds geld in

Dat kan voorkomen. Bijvoorbeeld als u uw belastingschuld hebt betaald na afloop van de laatste vervaldag van een aanslag. Wij brengen dan invorderingsrente in rekening. Uw werkgever houdt hier rekening mee door nog een laatste inhouding te doen.

Is er toch te veel ingehouden? Dan betalen wij het bedrag binnen 8 weken terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Heeft een andere partij ook beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dan moet uw werkgever dit bedrag betalen aan de eerstvolgende beslaglegger. Als er geen andere beslaglegger is, betaalt uw werkgever het aan u.

Ik ben werkgever en er is beslag gelegd op het loon van mijn medewerker

Bij de vordering op het loon van uw medewerker zit een 'opgaaf betaling belastingschuld'. Vul deze in en stuur hem naar ons op. Ook hebt u informatie gekregen over de loonvordering zoals de wettelijke basis, het vrij te laten bedrag, de afdracht, andere beslagen en bijzondere uitkeringen.

U krijgt bericht van ons als de loonvordering wordt beëindigd.

Bij betaling na afloop van de laatste vervaldag van een aanslag brengen wij invorderingsrente in rekening. Houd er rekening mee dat na afloop van de loonvordering nog een verzoek tot afdracht van een restbedrag aan invorderingsrente kan komen.

Zie ook

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.