Dwangbevel

Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning, dan ontvangt u kort daarna een dwangbevel per post of van de belastingdeurwaarder. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld:

  • Bij een belastingschuld tot € 90 zijn de betekeningskosten € 41.
  • Bij een belastingschuld vanaf € 90 zijn de betekeningskosten € 41 voor de eerste € 45 belastingschuld plus € 4 voor elke volgende volle € 45.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn hoogstens € 12.197.

Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel, dan kan er beslag gelegd worden op uw eigendommen, loon of uitkering. Daarnaast kunnen wij met een overheidsvordering het geld van uw bankrekening afschrijven.

Uw betaling en een dwangbevel

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog steeds niet geheel voldaan, dan ontvangt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.