Inkomstenbelasting niet of te laat betalen

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en andere kosten.

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, moeten wij maatregelen nemen om uw schuld te innen:

Kosten

De kosten van deze maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

Korting AOW-pensioen

Als u een aanslag inkomstenbelasting niet betaalt, kunt u in de toekomst gekort worden op uw AOW-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Uitstel en kwijtschelding

In sommige gevallen krijgt u uitstel van betaling. Alleen in uitzonderlijke situaties verlenen wij kwijtschelding.

Ondernemers

Bij ondernemers kunnen wij uiteindelijk het faillissement aanvragen. Dit betekent meestal het einde van de onderneming.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.