Wij verrekenen uw schuld

Krijgt u een (voorlopige) aanslag uitbetaald? Dan verrekenen wij dat bedrag met uw belastingschuld of toeslagschuld. Wij houden dan rekening met uw beslagvrije voet

Krijgt u een toeslag en u hebt een toeslagschuld en/of een belastingschuld? Dan verrekenen wij uw toeslag alléén met uw toeslagschuld. 

Verrekenen bij bezwaar

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw openstaande schuld en hebt u daarom uitstel van betaling gekregen? Dan verrekenen wij alleen in uitzonderlijke gevallen uw schuld met uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Neem in zo'n geval contact op met uw belastingkantoor.

Verrekenen bij betalingsregeling

Hebt u een betalingsregeling voor het betalen van uw schuld? Dan kunnen wij het bedrag dat nog openstaat, verrekenen met aan u uit te betalen teruggaven. Voor uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting over het lopende jaar moeten wij dit eerst met u afspreken. Voor andere teruggaven hoeft dat niet. 

Blijft er na verrekening nog een schuld over? Dan betaalt u het afgesproken bedrag van de betalingsregeling tot de schuld is voldaan.

Binnen 4 weken na de verrekening krijgt u hierover een bericht van ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.