Betalingskorting

Mag u uw belastingaanslag in termijnen betalen, maar betaalt u in 1 keer? Dan kunt u betalingskorting krijgen.

Wanneer krijgt u betalingskorting?

U kunt betalingskorting krijgen voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die u krijgt in het jaar waar de aanslag over gaat. Op uw aanslag ziet u of u betalingskorting kunt krijgen en hoeveel.

Hebt u dit jaar een voorlopige aanslag ontvangen voor 2017 en staat er bij 'Betalingskorting bij betaling ineens' een bedrag? Deze korting kunt u aftrekken van het bedrag dat u moet betalen. Dat mag alleen als u in 1 keer én op tijd betaalt.

Het bedrag moet bij ons binnen zijn op de datum die op uw aanslag staat bij 'Eerste vervaldag'. Een bank heeft meestal een paar dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Houd hier rekening mee.

Betaalt u niet op tijd of te weinig?

Hebben wij het bedrag niet op tijd ontvangen? Of is het te weinig? Dan hebt u geen recht op betalingskorting. U krijgt van ons een acceptgiro met het bedrag dat u nog moet betalen. Dit bedrag mag u in termijnen betalen. Het totale bedrag moet uiterlijk op 31 december op onze rekening staan.

Verlagen wij uw voorlopige aanslag?

Verlagen wij uw aanslag, bijvoorbeeld omdat u uw aangifte hebt gewijzigd? Dan berekenen wij uw betalingskorting opnieuw. Misschien moet u dan een deel van de korting terugbetalen. Of hebt u geen recht op korting omdat u nog niet hebt betaald. Wilt u zeker weten dat u betalingskorting krijgt? Zorg dan dat het bedrag van de oorspronkelijke aanslag op tijd is bijgeschreven op onze rekening.

Hoe berekenen we de betalingskorting?

De betalingskorting berekenen we over de helft van het bedrag dat u moet betalen. Dit is uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode. Dit bedrag vermenigvuldigen we met het percentage voor de invorderingsrente. Daarnaast kijken we naar de periode waarover u het bedrag mag betalen in verhouding tot het totaal aantal dagen in een jaar. Hiervoor zijn vaste regels. Een jaar stellen we bijvoorbeeld op 360 dagen. En iedere volle maand telt als 30 dagen.

Voorbeeld

U hebt een voorlopige aanslag over 2017 ontvangen van € 10.000. De 1e termijn van de aanslag moet uiterlijk op 15 februari 2017 bij ons binnen zijn. De laatste op 31 december 2017. U hebt dan 313 dagen de tijd om de aanslag te betalen: we tellen vanaf 16 februari, de dag na de 1e vervaldag, het werkelijke aantal dagen. Dat zijn er 13. Voor maart tot en met december tellen we 10 x 30 = 300 dagen.

De korting berekent u dan zo: uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode is € 5.000. Dit bedrag vermenigvuldigt u met 4%. Dit is € 200. Dit bedrag vermenigvuldigt u nog met 313/360. De betalingskorting is dan € 173,89. Dit bedrag ronden we af naar boven op hele euro’s. Uw betalingskorting is dus € 174.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met het bedrag van de betalingskorting? Dan kunt u per brief bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.