Aangepast tarief

Over het belastbaar inkomen in box 1 (werk en woning) moet u in de 1e 2 schijven inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betalen. Op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u geen premie meer voor de AOW.

Aangepast tarief

Voor de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting gaan wij uit van een aangepast tarief. Dit tarief is afhankelijk van de maand waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Voorbeeld

In dit voorbeeld zijn alle bedragen en percentages fictief.
U hebt looninkomsten van € 15.800. Hierop is door uw werkgever 37% loonbelasting ingehouden. Op 1 september bereikt u de AOW-leeftijd. Uw AOW-uitkering over de rest van het jaar is € 3.700. De uitkeringsinstantie heeft hierop 19% loonbelasting ingehouden. Namelijk 37% - 18% AOW.

Voor de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting gaan wij uit van het aangepaste tarief. Het percentage van de 1e schijf, bij het bereiken van de AOW-leeftijd in september, is 31%. Dus over uw gehele inkomen berekenen wij 31% inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.