Overzicht tarieven en belastingschijven

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag dat u hebt berekend, vermindert u daarna met 1 of meer heffingskortingen.

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 2 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

In 2021 betaalt u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 35.130 ook premie volksverzekeringen. In 2020 is dat tot € 34.713 en in 2019 tot € 34.301. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Voorbeeld

U bereikt in september de AOW-leeftijd. Dat betekent dat u over 2021 31,13% belasting betaalt over een inkomen tot € 35.130.

Het tarief dat u moet betalen, hangt af van uw leeftijd:

2021

Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

2020

Vanaf 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

2019

Vanaf 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Over uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaalt u:

Tabel tarief box 2
Jaar Percentage
2021 26,90%
2020 26,25%
2019 25%

Tarief box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u:

Tabel tarief box 3
Jaar Percentage
2021 31%
2020 30%
2019 30%

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.