Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen.

U bereikt in 2019 nog niet de AOW-leeftijd

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting: in 2019 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen Inkomensafhankelijke combinatiekorting
tot € 4.994 Geen
vanaf € 4.994 tot € 29.753 11,450% x (arbeidsinkomen - € 4.993)
vanaf € 29.753 € 2.835

U bereikt in 2019 de AOW-leeftijd

Als u in 2019 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2019. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2019' op Mijn Belastingdienst.

Zie ook: Voorlopige aanslag.

U hebt in 2019 het hele jaar de AOW-leeftijd

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting: in 2019 het hele jaar de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen Inkomensafhankelijke combinatiekorting *
tot € 4.994 Geen
vanaf € 4.994 tot € 29.753 5,86% x (arbeidsinkomen - € 4.993)
vanaf € 29.753 € 1.452

* Door een verschil in afronden, kan de korting op uw belastingaanslag een enkele euro afwijken van de uitkomst van de berekening in deze tabel. De korting op uw aanslag is juist.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.