Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen.

U bereikt in 2016 nog niet de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 0

€ 4.881

Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.039.

€ 4.881

€ 32.969

€ 1.039 + 6,159% x (arbeidsinkomen - € 4.881)

€ 32.969

-

€ 2.769

U bereikt in 2016 de AOW-leeftijd

Als u in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2016. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' op Mijn Belastingdienst.

Zie ook: Een maandelijkse voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of stopzetten.

U hebt in 2016 het hele jaar de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 0

€ 4.881

Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 531.

€ 4.881

€ 32.969

€ 531 + 3,143% x (arbeidsinkomen - € 4.881)

€ 32.969

-

€ 1.413

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.