Levensloopverlofkorting (tot 2022)

Hebt u gespaard met de levensloopregeling? En neemt u geld op van die spaarrekening voor onbetaald verlof? Of koopt u (een deel van) uw levenslooptegoed af? Dan krijgt u de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting is in 2021 maximaal € 223 (€ 219 in 2020 en € 215 in 2019) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.

Als u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting.

De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.

U vermindert de maximale korting met de levensloopverlofkorting die u in eerdere jaren kreeg. Voor uw aangifte kijken we naar alle voorgaande jaren vanaf 2006. Bijvoorbeeld voor uw aangifte 2020 kijken we naar de jaren 2006 tot en met 2019.

Uw werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met de levensloopverlofkorting.

Let op!

Hebt u nog een levenslooptegoed op 1 november 2021? Dan wordt dit tegoed eind 2021 aan u uitbetaald. Lees meer bij Uitkering levenslooptegoed in uw aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.