Levensloopverlofkorting

Hebt u gespaard met de levensloopregeling? En neemt u geld op van die spaarrekening voor onbetaald verlof? Of koopt u (een deel van) uw levenslooptegoed af? Dan krijgt u de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting is in 2019 maximaal € 215 (€ 212 in 2018 en € 210 in 2017) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.

Als u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting.

De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.

U vermindert de maximale korting met de levensloopverlofkorting die u in eerdere jaren kreeg. Voor uw aangifte kijken we naar alle voorgaande jaren vanaf 2006. Bijvoorbeeld voor uw aangifte 2017 kijken we naar de jaren 2006 tot en met 2016.

Uw werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met de levensloopverlofkorting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.