Levensloopverlofkorting (tot 2022)

Hebt u gespaard met de levensloopregeling? En neemt u geld op van die spaarrekening voor onbetaald verlof? Of koopt u (een deel van) uw levenslooptegoed af? Dan krijgt u de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting is in 2021 maximaal € 223 (€ 219 in 2020 en € 215 in 2019) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.

Als u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting.

De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.

U vermindert de maximale korting met de levensloopverlofkorting die u in eerdere jaren kreeg.

Uw werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met de levensloopverlofkorting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.