Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden tot en met 2015

De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden berekent u door een percentage te nemen van de uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden. De korting heeft een maximum. De heffingskorting is:

 • in 2016: vervallen
 • in 2015: 0,33% met een maximum van € 61
 • in 2014: 0,67% met een maximum van € 121

Let op!

De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is alleen een korting op uw inkomstenbelasting. Deze heffingskorting geldt niet voor uw premie volksverzekeringen.

U krijgt de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U bent op 31 december van het jaar van aangifte jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U hebt een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden.
 • Op de uitkering is inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden.
  Dit kunt u zien op de uitkeringsspecificatie.

Voorbeelden van een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden zijn:

 • een VUT-uitkering
 • een prepensioen
 • een vroegpensioen
 • een nabestaanden- of wezenpensioen uit een pensioenregeling (niet de Anw-uitkering zelf)
 • een arbeidsongeschiktheidspensioen (niet de WAO/WIA-uitkering zelf)
 • een tijdelijk overbruggingspensioen
 • een vervroegd ouderdomspensioen

Let op!

De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden vervalt op 1 januari 2016.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.