Overzicht heffingskortingen 2017

In onderstaande tabellen staan de heffingskortingen 2017.

Heffingskorting

U bent het hele jaar
jonger dan de
AOW-leeftijd
U hebt het hele jaar
de AOW-leeftijd
Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
niet hoger is dan € 19.982

€ 2.254

€ 1.151

Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
hoger is dan € 19.982 en niet hoger dan € 67.068
Bedrag is afhankelijk
van uw inkomen
Bedrag is afhankelijk
van uw inkomen
Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
hoger is dan € 67.068

€ 0

€ 0

Maximum uitbetaling algemene heffingskorting 
als u bent geboren na 31 december 1962 en
in 2017 de niet- of weinig verdienende fiscale partner bent

€ 902

n.v.t.

Werkbonus (maximaal)

€ 1.119

n.v.t.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)

€ 2.778

€ 1.418

Ouderenkorting bij een inkomen niet hoger dan € 36.057

n.v.t.

€ 1.292

Ouderenkorting bij een inkomen hoger dan € 36.057

n.v.t.

€ 71

Alleenstaandeouderenkorting

n.v.t.

€ 438

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

n.v.t.

Levensloopverlofkorting

€ 210

n.v.t.

Korting groene beleggingen

0,7% van de vrijstelling in box 3

0,7% van de vrijstelling in box 3

 

Arbeidskorting (maximaal)

Bij een arbeidsinkomen
tot en met € 32.444
Bij een arbeidsinkomen
hoger dan € 121.972
U bent het hele jaar
jonger dan de AOW-leeftijd

€ 3.223

€ 0

U hebt het hele jaar
de AOW-leeftijd

€ 1.645

€ 0

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.