Overzicht heffingskortingen 2018

In onderstaande tabellen staan de heffingskortingen 2018.

Heffingskorting

U bent het hele jaar
jonger dan de
AOW-leeftijd
U hebt het hele jaar
de AOW-leeftijd
Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
niet hoger is dan € 20.142

€ 2.265

€ 1.157

Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
hoger is dan € 20.142
en niet hoger dan € 68.507
Bedrag is afhankelijk van uw inkomen Bedrag is afhankelijk van uw inkomen
Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1
hoger is dan € 68.507

€ 0

€ 0

Maximum uitbetaling algemene heffingskorting 
als u bent geboren na 31 december 1962 en
in 2018 de niet- of weinig verdienende fiscale partner bent

€ 755

n.v.t.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)

€ 2.801

€ 1.431

Ouderenkorting bij een inkomen niet hoger dan € 36.346

n.v.t.

€ 1.418

Ouderenkorting bij een inkomen hoger dan € 36.346

n.v.t.

€ 72

Alleenstaandeouderenkorting

n.v.t.

€ 423

Jonggehandicaptenkorting

€ 728

n.v.t.

Levensloopverlofkorting

€ 212

n.v.t.

Korting groene beleggingen

0,7% van de vrijstelling in box 3

0,7% van de vrijstelling in box 3

 

Arbeidskorting (maximaal)

Bij een arbeidsinkomen
tot en met € 33.112
Bij een arbeidsinkomen
hoger dan € 123.362
U bent het hele jaar
jonger dan de AOW-leeftijd

€ 3.249

€ 0

U hebt het hele jaar
de AOW-leeftijd

€ 1.659

€ 0

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.