Aangifte inkomstenbelasting (internationaal)

Hebt u inkomsten uit een ander land? Of woont u buiten Nederland en hebt u inkomsten uit Nederland? Dan moet u meestal in Nederland aangifte doen.

Aangifte 2017 voor buitenlands belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor buitenlandse belastingplichtigen over 2017.

Lees verder over...

Aangifte 2013-2016 voor buitenlandse belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor belastingplichtigen die niet in Nederland wonen, over 2013-2016.

Lees verder over...

Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over de inkomensverklaring die u moet opsturen als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Lees verder over...

Voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen

U krijgt een voorlopige aanslag als u belasting moet betalen of als u belasting terugkrijgt.

Lees verder over...

Opgaaf wereldinkomen

U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en van ons een toeslag ontving, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Lees verder over...

Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Wilt u een buitenlands rekeningnummer doorgeven? Soms kan dat digitaal. Of u stuurt een brief. Kijk hier hoe dat werkt.

Lees verder over...

Buitenlands vermogen alsnog aangeven (inkeerregeling)

Hebt u in de afgelopen jaren een buitenlands vermogen, erfenis of inkomen niet (volledig) aangegeven? Dan kunt u uw aangifte alsnog vrijwillig verbeteren.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.