Aangifte inkomstenbelasting (internationaal)

Hebt u inkomsten uit een ander land? Of woont u buiten Nederland en hebt u inkomsten uit Nederland? Dan moet u meestal in Nederland aangifte doen.

Aangifte 2020 voor buitenlands belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor buitenlandse belastingplichtigen over 2020. Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

Lees verder over...

Aangifte 2016-2019 voor buitenlandse belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor belastingplichtigen die niet in Nederland wonen, over 2016, 2017, 2018 en 2019.

Lees verder over...

Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over de inkomensverklaring die u moet opsturen als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Lees verder over...

Voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen

U krijgt een voorlopige aanslag als u belasting moet betalen of als u belasting terugkrijgt.

Lees verder over...

Opgaaf wereldinkomen

U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en van ons een toeslag ontving, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Lees verder over...

Buitenlands vermogen alsnog aangeven (inkeerregeling)

Hebt u in de afgelopen jaren een buitenlands vermogen, erfenis of inkomen niet (volledig) aangegeven? Dan kunt u uw aangifte alsnog vrijwillig verbeteren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.