Aangifte 2017 voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel Nederlands inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. U moet in Nederland aangifte doen als u:

  • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
  • geen 'aangiftebrief' hebt ontvangen, maar in 2017 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 45 belasting moet betalen

Hebt u geen aangiftebrief voor 2017 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. U kunt over het jaar 2017 geld terugvragen tot en met 31 december 2022.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland. U moet dan, naast uw aangifte, ook een inkomensverklaring over 2017 opsturen. Hebt u een partner? Ook deze moet in bepaalde situaties een inkomensverklaring opsturen.

Online aangifte over 2017

Woont u buiten Nederland? Voor uw aangifte over 2017 hebt u een DigiD nodig, of een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Let op!

Hebt u geen DigiD en logt u in op Mijn Belastingdienst met iDIN of Idensys, dan kunt u uw aangifte niet ondertekenen.

Aangifte doen met een gebruikersnaam en wachtwoord

Woont u buiten Nederland en bent u buitenlands belastingplichtig? Als u geen DigiD hebt, kunt u online aangifte doen over 2017 met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hebt u voor een eerdere aangifte inkomstenbelasting al een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen? Dan kunt u deze gewoon gebruiken.

Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Hebt u geen brief gekregen dat u over 2017 aangifte moet doen? En hebt u geen DigiD, en hebt u geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen? Dan kunt u deze zelf aanvragen met het formulier Verzoek inloggegevens buitenlandse belastingplichtige voor aangifte inkomstenbelasting.

Na het aanvragen van uw gebruikersnaam en wachtwoord

  • Als u het formulier hebt ingevuld en verstuurd, sturen wij u 2 brieven: 1 met uw gebruikersnaam en 1 met uw wachtwoord.
  • U ontvangt de brieven op het adres dat bij ons bekend is.
  • Na ontvangst van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u online aangifte doen.

Hebt u een gebruikersnaam aangevraagd, maar niet ontvangen? Vraag deze niet opnieuw aan, maar bel dan de BelastingTelefoon Buitenland.

Aangifte doen met uw DigiD 

Hebt u een DigiD en kunt u uw DigiD gebruiken? Doe dan online aangifte met uw DigiD. Log met uw DigiD in op Mijn Belastingdienst en kies de aangifte voor buitenlands belastingplichtigen. 

U kunt alleen online aangifte doen als u uw DigiD de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer hebt gebruikt. Hebt u een fiscale partner? Dan moet u beiden uw DigiD kunnen gebruiken.

Let op!

Hebt u geen DigiD en logt u in op Mijn Belastingdienst met iDIN of Idensys, dan kunt u uw aangifte niet ondertekenen.

DigiD aanvragen

Woont u buiten Nederland, maar hebt u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een DigiD aanvragen.

Aangifte doen met een C-formulier

Kunt u niet digitaal aangifte doen? Dan kunt u gebruikmaken van het C-formulier. U kunt dit formulier bestellen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

U woont een deel van het jaar in Nederland

Als u een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, dan moet u gebruikmaken van het M-formulier.

U bent een uitgezonden rijksambtenaar

Bent u als rijksambtenaar uitgezonden naar het buitenland, bijvoorbeeld door het ministerie van Defensie of als medewerker van een Nederlandse ambassade? Dan geldt het volgende:

  • Hebt u een DigiD? Dan kunt u de online aangifte voor binnenlandse belastingplichtigen invullen. Deze staat in Mijn Belastingdienst.
  • Kunt u niet digitaal aangifte doen? Dan kunt u een P-formulier bestellen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Rekeningnummer wijzigen of doorgeven 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.