Checklist aangifte 2017 buitenlandse belastingplichtigen

Woont u buiten Nederland? Maar hebt u inkomsten in of uit Nederland? Dan bent u een buitenlands belastingplichtige. Deze gegevens hebt u nodig voor uw belastingaangifte over 2017. Bekijk de checklist.

Checklist aangifte 2017 buitenlandse belastingplichtigen

Persoonlijke gegevens

 • burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook dat van uw partner en uw kinderen
 • rekeningnummer van uw betaalrekening (IBAN, bij voorkeur Nederlandse rekening)
 • DigiD of – als u geen DigiD hebt – gebruikersnaam en wachtwoord
 • telefoonnummer
 • adresgegevens

Inkomsten (wereldwijd, dus zowel in Nederland als buiten Nederland)

 • alle jaaropgaven over 2017 (salaris, lijfrente, pensioen, et cetera)
 • bij Belgisch loon: alle loonstrookjes

En als u die niet hebt:

 • salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie
 • inkomensverklaring 2017 van uw woonland, als u een kwalificerende buitenlands belastingplichtige bent
 • beleggingsrekeningen

Bankrekeningen (Nederlandse en niet-Nederlandse)

 • jaaroverzicht 2017 van uw betaalrekening(en)
 • jaaroverzicht 2017 van uw spaarrekening(en)

Wonen

Als u buitenlands belastingplichtig bent:

 • de WOZ-waarde van uw eigen woning in Nederland met peildatum 1 januari 2016 (Dit staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt ontvangen.)
 • jaaropgaaf van uw hypotheek in Nederland

Bent u:

Dan hebt u ook de gegevens van uw eigen woning in uw woonland nodig:

 • de waarde van uw eigen woning op 1 januari 2016
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek voor deze woning

Aftrekposten (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Duitsland, Suriname of op Aruba woont, of als u in Nederland verzekerd bent)

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:

 • giften
 • zorgkosten
 • betaalde partneralimentatie
 • betaalde studiekosten

Overig (alleen van toepassing als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, in België, Duitsland, Suriname of op Aruba woont, of verplicht in Nederland bent verzekerd)

 • overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • overzicht van betaalde lijfrentepremies
 • overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Aov)
 • dividendgegevens

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.