Aangifte 2020 voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in 2020 wel inkomsten uit Nederland had waarover u € 48 of meer belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 16 of meer. Geld terugvragen over het jaar 2020 kan tot en met 31 december 2025.

Wanneer aangifte doen?

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2021 aangifte doen. U kunt ons tot 1 juli 2021 om uitstel vragen. Doet u op 8 mei of later aangifte, dan kan het zijn dat u belastingrente moet betalen.

Hoe doe ik aangifte?

In de meeste gevallen kunt u online aangifte doen. In een aantal gevallen moet u aangifte doen met een formulier. Het is noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over inkomen, bankrekeningen en wonen bij de hand hebt als u aangifte doet.

Online aangifte doen

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u een DigiD, een gebruikersnaam met wachtwoord, of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) nodig. Lees hierover meer bij Ik woon het hele jaar buiten Nederland - hoe log ik in om aangifte te doen?

Let op!

U kunt DigiD-machtigen niet gebruiken voor de online C-aangifte.

Woonde u een deel van 2020 in Nederland? Vanaf 1 juni 2021 kunt u dan ook online aangifte doen. Lees meer hierover bij Ik woonde in 2020 deels niet in Nederland – hoe doe ik aangifte?

Aangifte op papier

U doet aangifte op papier, als u:

 • heel 2020 buiten Nederland woonde, geen DigiD en geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt
  U gebruikt het C-formulier.
 • een deel van 2020 in Nederland woonde, en niet online aangifte doet
  U gebruikt het M-formulier. Dit formulier kunt u online aanvragen.
 • niet in Nederland woont, geen DigiD hebt en aangifte moet doen als binnenlands belastingplichtige. Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Nederland naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
  U gebruikt het P-formulier.
 • aangifte doet voor een overledene
  Voor het doen van de aangifte over 2020 voor een in 2021 overleden persoon gebruikt u het P-formulier. Had de overledene een onderneming? Dan gebruikt u voor de aangifte over 2020 het F-formulier. Voor de aangifte over het jaar van overlijden gebruikt u altijd een F-formulier.

U bestelt de formulieren bij de BelastingTelefoon Buitenland. Het M-formulier kunt u ook online aanvragen.

Wanneer krijgt u bericht over uw aangifte?

Is uw aangifte vóór 1 april 2021 bij ons binnen? Dan krijgt u meestal vóór 1 juli 2021 een voorlopige aanslag van ons. Doet u op of na 1 april 2021 aangifte? Dan streven wij ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan. Wij kunnen u niet zeggen wanneer u bericht krijgt over uw aangifte.

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan lukt het ons niet om u voor 1 juli 2021 bericht te sturen. Wij moeten uw inkomensverklaring nog verwerken. U ontvangt ook geen voorlopige aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.