Aangifte 2018 voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u:

  • een aangiftebrief hebt ontvangen
  • geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in 2018 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over het jaar 2018 kan tot en met 31 december 2023.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige of niet?

Woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. U bent dan een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U, en eventueel uw partner, moet dan wel een inkomensverklaring uit uw woonland kunnen overleggen.

Wanneer aangifte doen?

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2019 aangifte doen. U kunt ons wel om uitstel vragen.

Hoe doe ik aangifte?

In de meeste gevallen kunt u online aangifte doen. In een aantal gevallen moet u aangifte doen met een formulier. Het is noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over inkomen, bankrekeningen en wonen bij de hand hebt als u aangifte doet.

Online aangifte doen

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u DigiD of een gebruikersnaam met wachtwoord nodig.

Let op!

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

Aangifte op papier

U kunt geen online aangifte doen als u:

  • in 2018 in meer dan 2 landen woonde
  • een deel van 2018 in Nederland woonde
  • niet in Nederland woont, geen DigiD hebt en aangifte moet doen als binnenlands belastingplichtige. Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Nederland naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
  • aangifte doet voor een overledene

In dat geval gebruikt u een van de volgende formulieren:

  • Buitenlands belastingplichtigen gebruiken het C-formulier.
  • Binnenlands belastingplichtigen gebruiken het P-formulier. Dat geldt ook voor naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
  • Mensen die in 2018 naar of uit Nederland zijn gemigreerd, doen aangifte met het M-formulier. Deze aangifte kan nooit online.
  • Voor het doen van de aangifte over 2018 voor een in 2019 overleden persoon gebruikt u het P-formulier. Had de overledene een onderneming? Dan gebruikt u voor de aangifte over 2018 het F-formulier. Voor de aangifte over het jaar van overlijden gebruikt u altijd een F-formulier.

U bestelt de formulieren bij de BelastingTelefoon Buitenland. Het M-formulier kunt u ook online aanvragen.

Geen bijlagen

Wij verwerken uw aangifte geautomatiseerd. Stuur daarom geen bijlagen mee met uw aangifte, tenzij daar in het aangifteformulier uitdrukkelijk om gevraagd wordt. Doet u aangifte met een papieren aangifteformulier, hecht de aangiftebladen dan niet aan elkaar of aan het voorblad.

Wanneer krijgt u bericht over uw aangifte?

Is uw aangifte vóór 1 april 2019 bij ons binnen? Dan krijgt u meestal vóór 1 juli 2019 een voorlopige aanslag van ons. Doet u op of na 1 april 2019 aangifte? Dan streven wij ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan. Wij kunnen u geen informatie geven over uw aangifte.

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan lukt het ons niet om u voor 1 juli 2019 bericht te sturen. Wij moeten uw inkomensverklaring nog verwerken. U ontvangt ook geen voorlopige aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.