Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Wilt u een buitenlands rekeningnummer doorgeven voor een teruggaaf of toeslag? Kijk hier hoe u dat doet. Gaat het om teruggaven van zakelijke belastingen? Lees verder onder het kopje: Ik ben ondernemer.

Voor particulieren:
Hebt u de volgende vraag en antwoord al gelezen?:
Ik heb een buitenlandse bank hoe geeft ik mijn rekeningnummer door of wijzig ik het.

Particulier: 1 rekeningnummer voor toeslagen, teruggaaf inkomstenbelasting en bijdrage Zvw

Geef 1 rekeningnummer door dat op uw naam staat voor uw:

 • toeslag
 • teruggaaf inkomstenbelasting
 • teruggaaf bijdrage Zvw

Hoe geef ik een rekeningnummer op naam door?

Hebt u een DigiD? Gebruik Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen

Geen DigiD of is uw rekeningnummer niet uit een SEPA-land? Stuur dan een brief.

SEPA = (Single Euro Payments Area). Banken in vrijwel alle Europese landen doen mee aan SEPA. Kijk op de website van uw bank welke landen meedoen aan SEPA.

Stuurt u een brief met een rekeningnummer voor toeslagen, teruggaaf inkomstenbelasting en bijdrage Zvw? Wij controleren of het rekeningnummer op uw naam staat. Daarvoor hebben wij deze gegevens nodig:

 • uw naam
 • uw adres, postcode en woonplaats, land
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • de belasting(en) of toeslag(en) waarvoor u dit rekeningnummer wilt gebruiken
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • een bankafschrift of screenshot van uw internetbankieromgeving, of de bevestiging van de bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal 2 maanden oud)
 • uw nieuwe rekeningnummer
 • BIC-code (Bank Identifier Code)
  Heeft uw bank geen IBAN (International Bank Account Number) en BIC? Geef dan het volledige buitenlandse bankrekeningnummer (inclusief bankcodes).
 • naam, plaats en land van de bank
 • uw handtekening

Ik wil een rekeningnummer doorgeven voor andere teruggaven?

Hiervoor moet u de volgende gegevens in de brief vermelden:

 • uw naam
 • uw adres, postcode en woonplaats, land
 • uw burgerservicenummer
 • de belasting(en) waarvoor u dit rekeningnummer wilt gebruiken
 • het nieuwe rekeningnummer
 • naam van de rekeninghouder
 • BIC-code
 • naam, plaats en land van de bank
 • uw handtekening

Let op!

Het kan 3 weken duren voordat wij uw nieuwe rekeningnummer in gebruik nemen. Wilt u dat wij de uitbetaling op uw oude rekeningnummer eerder stoppen?

 • Geeft u het nieuwe rekeningnummer door met Mijn toeslagen? Dan kunt u dat daarin meteen aangeven.
 • Geeft u het nummer op een andere manier door? Bel dan meteen de BelastingTelefoon nadat u het nieuwe nummer hebt doorgegeven.

Waar stuur ik de brief naartoe?

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Unit Registreren
Postbus 9055
7300 GT Apeldoorn

Ik ben ondernemer

Bent u buitenlands ondernemer? Voor zakelijke teruggaven leest u hier hoe u een rekeningnummer doorgeeft.

Wat zijn zakelijke belastingen?

 • btw
 • motorrijtuigenbelasting
 • loonheffingen
 • overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren)

Digitaal doorgeven

Kunt u niet inloggen? Of hebt u geen rekeningnummer uit een SEPA-land?

 • Stuur ons een brief met het rekeningnummer.

Wat moet er in de brief staan?

Dat is afhankelijk van het land waar uw onderneming is gevestigd. Is dat een land dat meedoet aan SEPA? Vermeld de volgende gegevens in de brief:

 • RSIN
 • subnummer van uw onderneming als u dat hebt
 • belastingmiddel (bijvoorbeeld btw) waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft
 • rekeningnummer
 • naam van de rekeninghouder
 • uw handtekening

Is uw onderneming gevestigd in een land dat niet meedoet aan SEPA? Vul de bovenstaande 6 gegevens aan met:

 • adres rekeninghouder
 • land van de bank
 • BIC-code
  Hebt u geen BIC-code? Geef dan het volledige rekeningnummer met bankcodes door.
 • naam van de bank
 • plaats van de bank

Let op!

Het kan 3 weken duren voordat wij uw nieuwe rekeningnummer in gebruik nemen.
Bij internationale betalingen kan het daarna weken duren voordat u onze betaling ontvangt.

Waar stuur ik de brief naartoe?

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Unit Registreren
Postbus 9055
7300 GT Apeldoorn

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.