Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan moet u een inkomensverklaring opsturen als u aangifte doet. 

Hebt u een fiscale partner, maar bent u niet beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Dan moet alleen degene die kwalificerend buitenlands belastingplichtig is een inkomensverklaring over het betreffende jaar opsturen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.