Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan moet u een inkomensverklaring opsturen als u aangifte doet.

De 'Inkomensverklaring 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen (en vertalingen)' is beschikbaar vanaf 1 maart 2020.

Als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, hebt u recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
  • U hebt een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Hebt u een fiscale partner? Dan geldt het volgende:

  • U en uw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • U en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  • U en uw partner hebben beiden een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Hebt u een fiscale partner, maar bent u niet beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Dan moet alleen degene die kwalificerend buitenlands belastingplichtig is een inkomensverklaring over het betreffende jaar opsturen.

Hoe werkt het?

Vul het formulier ‘Inkomensverklaring kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ in, druk het af, en laat het ondertekenen en stempelen door de belastingdienst van uw woonland.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Nederland

Let op!

Stuur de inkomensverklaring bij voorkeur tegelijk met uw aangifte op. Lukt dat niet? Stuur dan uw aangifte alvast op. U hoeft dan geen uitstel aan te vragen voor het doen van aangifte.

Zorg er wel voor dat u de inkomensverklaring alsnog opstuurt. Anders kunnen wij u niet aanmerken als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige. U kunt dan niet gebruikmaken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als iemand die in Nederland woont. Wij behandelen u dan als een buitenlands belastingplichtige. 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.