Niet eens met een aanslag? (internationaal)

Bent u het niet eens met een aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet die u hebt ontvangen? Bijvoorbeeld omdat u bent vergeten iets in te vullen in uw aangifte? Dan hoeft u meestal geen bezwaar te maken. Vaak kunt u uw aangifte wijzigen. Soms moet u wel bezwaar maken.

Voorlopige aanslag: geen bezwaar mogelijk

Bent u het niet eens met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet die u hebt ontvangen? Tegen een voorlopige aanslag kunt u geen bezwaar maken. Afhankelijk van uw situatie wijzigt u uw voorlopige aanslag of stuurt u een (nieuwe) aangifte in.

Andere aanslagen: wel bezwaar mogelijk

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of navorderingsaanslag die u hebt ontvangen? Of bent u het niet eens met een boete die u volgens de aanslag moet betalen? Tegen deze aanslagen en beslissingen kunt u bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

Wilt u bezwaar maken? Meestal doet u dit door opnieuw uw aangifte te versturen. U kunt ook bezwaar maken met een bezwaarformulier of een door uzelf geschreven brief.

U kunt bezwaar maken tegen de volgende aanslagen:

  • definitieve aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet
  • navorderingsaanslag

Beslissingen die samenhangen met aanslag

Als u bezwaar maakt tegen de aanslagen die hierboven worden genoemd, dan kunt u ook bezwaar maken tegen de volgende beslissingen:

  • de toegepaste betalingskorting
  • de bij de aanslag opgelegde boete
  • de bij de aanslag berekende heffingsrente of belastingrente
  • de bij de aanslag berekende revisierente
  • het vastgestelde verzamelinkomen

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.