Beschikking 'Niet in Nederland belastbaar inkomen'

Nadat wij uw opgaaf wereldinkomen hebben ontvangen, krijgt u van ons een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’. Op deze beschikking is uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen apart vermeld. Dit inkomen vormt samen met het 'niet in Nederland belastbaar inkomen' het wereldinkomen.

Waarom een beschikking?

Uw toeslag (bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag) of buitenlandbijdrage wordt berekend over dit wereldinkomen. Uw toeslag wordt gebaseerd op het wereldinkomen van u en uw partner samen. De buitenlandbijdrage wordt alleen gebaseerd op uw eigen wereldinkomen. Over de definitieve hoogte van de toeslag of de buitenlandbijdrage krijgt u apart bericht van Belastingdienst/Toeslagen of het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Let op!

De beschikking stelt alleen de hoogte vast van uw inkomen dat niet in Nederland is belast. U betaalt dus géén inkomstenbelasting over dit bedrag.

Bezwaar tegen de beschikking

Als u het niet eens bent met het bedrag dat op de beschikking staat, kunt u hiertegen bezwaar maken. Op de beschikking staat hoe u dit moet doen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.