Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier 'Opgaaf wereldinkomen' geeft u uw wereldinkomen aan ons door. U ontvangt dit formulier alleen van ons, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en van ons een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) (tot en met 2016 aan het Zorginstituut Nederland).

Vul op het formulier 'Opgaaf wereldinkomen' alleen uw eigen wereldinkomen in, want uw partner krijgt meestal zelf een opgaaf toegestuurd.

Let op!

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u bericht gehad dat u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel aangifte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet doen? Doe dan aangifte met het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen. Geef daarnaast uw wereldinkomen aan ons door met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’.

Wat is mijn wereldinkomen?

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Als u een formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ krijgt toegestuurd, moet u uw wereldinkomen aan ons opgeven. Met uw wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

 • definitieve bedrag van uw toeslag
  Met het wereldinkomen bepalen wij de definitieve hoogte van uw toeslag. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan stoppen wij de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. De toeslag die u elke maand van ons krijgt is een voorlopig bedrag.
 • definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Met uw wereldinkomen bepaalt het CAK (tot en met 2016 het Zorginstituut Nederland) de definitieve buitenlandbijdrage Zvw, als u of een gezinslid buiten Nederland woonde. De buitenlandbijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) inhoudt op uw uitkering en afdraagt aan het CAK, is een voorlopig bedrag.
 • tegemoetkoming van het CAK
  Het CAK gebruikt uw wereldinkomen voor het vaststellen van uw tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met mijn opgaaf?

Nadat wij uw opgaaf wereldinkomen hebben ontvangen, krijgt u van ons een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’. Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

 • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
 • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepalen wij de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het Zorginstituut Nederland en het CAK. Zij bepalen hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.