Aangifte 2014-2017 voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel Nederlands inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. U moet in Nederland aangifte doen over een periode vóór 2018 als u:

  • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
  • een 'C-formulier' hebt ontvangen
  • geen 'aangiftebrief' of 'C-formulier' hebt ontvangen, maar in het aangiftejaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u € 46 of meer belasting moet betalen

Dat geldt ook als u:

  • niet in Nederland woont, maar daar wel belastingplichtig bent
  • een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, en een deel van het jaar in een ander land

Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor het aangiftejaar ontvangen? Maar verwacht u dat u € 46 of meer belasting moet betalen of denkt u dat u € 15 of meer terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. Als u belasting moet betalen, doe uw aangifte dan vóór 14 juli ná het aangiftejaar. U betaalt dan minder belastingrente. En u voorkomt een boete omdat wij u dan niet hoeven te vragen aangifte te doen.

U kunt tot maximaal 5 jaar na het aangiftejaar een aangifte opsturen:

Aangiftejaar Indienen tot en met

2017

Tot en met 31 december 2022

2016

Tot en met 31 december 2021

2015

Tot en met 31 december 2020

2014

Tot en met 31 december 2019

Digitaal aangifte doen met het juiste aangifteprogramma 

Wilt u over een of meerdere jaren tussen 2014 en 2017 digitaal aangifte doen met het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen? Let er dan goed op dat u de juiste versie van dit aangifteprogramma gebruikt. Dit is afhankelijk van uw situatie en het besturingssysteem dat u gebruikt. Lees hierover meer op Aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Let op!

Er zijn 2 verschillende digitale programma’s. Het ene programma ondertekent u met uw elektronische handtekening (pincode), het andere programma met uw DigiD. Vanaf 2015 doet u online aangifte met een gebruikersnaam en wachtwoord of met uw DigiD.

Aangifte doen met een C-formulier

Kunt u niet digitaal aangifte doen? Dan kunt u gebruikmaken van het papieren C-formulier.

Let op!

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

U woont een deel van het jaar in Nederland

Als u een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, dan moet u gebruikmaken van het M-formulier. U kunt in dat geval niet digitaal aangifte doen.

U bent een uitgezonden rijksambtenaar

Bent u als rijksambtenaar uitgezonden naar het buitenland, bijvoorbeeld door het ministerie van Defensie of als medewerker van een Nederlandse ambassade? Dan bent u een binnenlands belastingplichtige. Voor u geldt het volgende:

Rekeningnummer wijzigen of doorgeven 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.