Aangifte 2016-2019 voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel Nederlands inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. U moet in Nederland aangifte doen over een periode vóór 2020 als u:

  • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
  • een 'C-formulier' hebt ontvangen
  • geen 'aangiftebrief' of 'C-formulier' hebt ontvangen, maar in het aangiftejaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u € 46 of meer belasting moet betalen

Dat geldt ook als u:

  • niet in Nederland woont, maar daar wel belastingplichtig bent
  • een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, en een deel van het jaar in een ander land

Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor het aangiftejaar ontvangen? Maar verwacht u dat u € 46 of meer belasting moet betalen of denkt u dat u € 15 of meer terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. Als u belasting moet betalen, doe uw aangifte dan vóór 14 juli ná het aangiftejaar. U betaalt dan minder belastingrente. En u voorkomt een boete omdat wij u dan niet hoeven te vragen aangifte te doen.

U kunt tot maximaal 5 jaar na het aangiftejaar een aangifte opsturen

  • Voor het aangiftejaar 2019 kunt u uw aangifte indienen tot en met 31 december 2024.
  • Voor het aangiftejaar 2018 kunt u uw aangifte indienen tot en met 31 december 2023.
  • Voor het aangiftejaar 2017 kunt u uw aangifte indienen tot en met 31 december 2022.
  • Voor het aangiftejaar 2016 kunt u uw aangifte indienen tot en met 31 december 2021.

Online aangifte doen 

U kunt als buitenlands belastingplichtige online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u een DigiD, een gebruikersnaam en wachtwoord, of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) nodig. Lees hierover meer bij Ik woon het hele jaar buiten Nederland - hoe log ik in om aangifte te doen?

Aangifte doen met een C-formulier

Kunt u niet online aangifte doen? Dan kunt u gebruikmaken van het papieren C-formulier.

Let op!

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

U woont een deel van het jaar in Nederland

Als u een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, dan moet u gebruikmaken van het M-formulier. U kunt in dat geval niet online aangifte doen.

U bent een uitgezonden rijksambtenaar

Bent u als rijksambtenaar uitgezonden naar het buitenland, bijvoorbeeld door het ministerie van Defensie of als medewerker van een Nederlandse ambassade? Dan bent u een binnenlands belastingplichtige. Voor u geldt het volgende:

Rekeningnummer wijzigen of doorgeven 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.