Aangifte 2016-2019 voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel Nederlands inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. U moet in Nederland aangifte doen over een periode vóór 2020 als u:

  • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
  • een 'C-formulier' hebt ontvangen
  • geen 'aangiftebrief' of 'C-formulier' hebt ontvangen, maar in het aangiftejaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u € 46 of meer belasting moet betalen

Dat geldt ook als u:

  • niet in Nederland woont, maar daar wel belastingplichtig bent
  • een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, en een deel van het jaar in een ander land

Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor het aangiftejaar ontvangen? Maar verwacht u dat u € 46 of meer belasting moet betalen of denkt u dat u € 15 of meer terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. Als u belasting moet betalen, doe uw aangifte dan vóór 14 juli ná het aangiftejaar. U betaalt dan minder belastingrente. En u voorkomt een boete omdat wij u dan niet hoeven te vragen aangifte te doen.

U kunt tot maximaal 5 jaar na het aangiftejaar een aangifte opsturen:

Aangiftejaar Indienen tot en met

2019

Tot en met 31 december 2024

2018

Tot en met 31 december 2023

2017

Tot en met 31 december 2022

2016

Tot en met 31 december 2021

Online aangifte doen 

U kunt als buitenlands belastingplichtige online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u een DigiD, een gebruikersnaam en wachtwoord, of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) nodig. Lees hierover meer bij Ik woon het hele jaar buiten Nederland - hoe log ik in om aangifte te doen?

Aangifte doen met een C-formulier

Kunt u niet online aangifte doen? Dan kunt u gebruikmaken van het papieren C-formulier.

Let op!

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

U woont een deel van het jaar in Nederland

Als u een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, dan moet u gebruikmaken van het M-formulier. U kunt in dat geval niet online aangifte doen.

U bent een uitgezonden rijksambtenaar

Bent u als rijksambtenaar uitgezonden naar het buitenland, bijvoorbeeld door het ministerie van Defensie of als medewerker van een Nederlandse ambassade? Dan bent u een binnenlands belastingplichtige. Voor u geldt het volgende:

Rekeningnummer wijzigen of doorgeven 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.