Bezwaar maken tegen afwijkingsbeschikking (internationaal)

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. Zet de volgende gegevens in uw brief:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw burgerservicenummer
 • de datum van de afwijkingsbeschikking
 • het kenmerk van de afwijkingsbeschikking

Bent u ondernemer?

Als u ondernemer bent, vermeld dan in uw brief ook:

 • uw bedrijfsnaam
 • de naam van uw belastingconsulent

Motivering

Geef in uw bezwaar ook duidelijk aan:

 • waarmee u het niet eens bent in de afwijkingsbeschikking
 • waarom u het niet eens bent met de afwijkingsbeschikking

Wij moeten met de gegevens uit uw bezwaar kunnen vaststellen welke gegevens uit de voorlopige aanslag u wilt wijzigen.

Uitstel van betaling

U kunt in uw bezwaar tegen de afwijkingsbeschikking ook vragen om uitstel van betaling. Geef dan met een berekening aan wat het bedrag van de voorlopige aanslag volgens u moet zijn. Zet dit bedrag en het verschil met de opgelegde voorlopige aanslag in uw motivering.

Op tijd bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de afwijkingsbeschikking totdat u de definitieve aanslag over dat jaar hebt ontvangen. Wij moeten uw bezwaar uiterlijk ontvangen op de datum die op die definitieve aanslag staat.

Bij verzending per post is uw bezwaarschrift ook op tijd als:

 • u het bezwaar stuurt op de datum die op de definitieve aanslag staat, én
 • wij uw bezwaar niet later dan 1 week na afloop van die datum hebben ontvangen

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.