Voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of stopzetten

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u belasting moet betalen, of terugkrijgt. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. Met dit formulier kunt u ook uw voorlopige aanslag wijzigen of stopzetten. U kunt deze formulieren online bestellen.

Zie ook: Wanneer vraag ik een voorlopige aanslag aan?

Let op!

Buitenlands belastingplichtigen kunnen niet digitaal een voorlopige aanslag aanvragen. 

Tot wanneer kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?

Dat ligt eraan of u aangifte inkomstenbelasting moet doen over het jaar waarover u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen.

Moet u aangifte doen?

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot de uiterste datum waarop uw aangifte binnen moet zijn. Die datum staat op uw aangiftebrief.

Hebt u uitstel gekregen voor uw aangifte? Dan is de uitsteldatum ook de uiterste datum dat u een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen.

Hoeft u geen aangifte te doen?

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot 1 mei ná het jaar waarover u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen. Voor 2020 is dat dus tot 1 mei 2021.

Uw voorlopige aanslag stopzetten als u alleen heffingskortingen hebt en géén aftrekposten

Gebruik dan het formulier 'Stopzetten teruggaaf heffingskortingen'. U hoeft alleen aan te geven welke heffingskorting u wilt stoppen. Ga naar Mijn Belastingdienst en download dit formulier. U hebt hiervoor DigiD of een gebruikersnaam met wachtwoord nodig.

Op de achterkant van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting ziet u welke aftrek en welke heffingskortingen u hebt. Die voorlopige aanslag hebt u van ons gekregen op papier én in uw Berichtenbox.

1 keer aanvragen, daarna elk jaar een voorlopige aanslag

U hoeft maar 1 keer een voorlopige aanslag aan te vragen. Daarna ontvangt u elk jaar in december van ons een brief waarin staat welk bedrag u volgend jaar via uw voorlopige aanslag ontvangt of moet betalen. Ook staan hierin de gegevens waarop dit bedrag is gebaseerd. Contoleer deze gegevens, en wijzig de gegevens eventueel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.