Belasting betalen

Het moment waarop u belasting betaalt, hangt af van uw situatie.

Ik betaal al maandelijks een bedrag

Betaalt u al maandelijks een bedrag? En krijgt u elk jaar in januari automatisch een voorlopige aanslag voor dat jaar? Controleer dan de gegevens en geef eventuele wijzigingen aan ons door. U betaalt de belasting in 11 termijnen. De 1e termijn moet vóór 28 februari bij ons binnen zijn.

Betaalt u de hele aanslag vóór de betaaldatum van de 1e termijn? Dan krijgt u betalingskorting.

Boete bij te late betaling

U kunt een boete krijgen als u niet of te laat betaalt. Vraag daarom op tijd uitstel van betaling aan als u uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting niet op tijd kunt betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.