Ik ben in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)

Uw voorlopige aanslag bestaat uit de premies volksverzekeringen die u verschuldigd bent, en de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent. U krijgt alleen een voorlopige aanslag van premie volksverzekeringen als uw inkomen na verrekening van de aftrekposten niet hoger is dan € 35.129 (in 2020: € 34.712 en in 2019: € 34.300).

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen voor de volgende aftrekposten en het premiedeel van de volgende heffingskortingen:

Aftrekposten

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • kosten voor uw eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
 • specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • uitgaven voor uw studie
 • giften

Heffingskortingen

 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • levensloopverlofkorting
 • heffingskorting voor groene beleggingen
 • arbeidskorting
 • algemene heffingskorting

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, houden wij automatisch rekening met de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskorting dus niet in te vullen.

Fiscale partner?

Hebt u langer dan 6 opeenvolgende maanden een fiscale partner? En voldoet uw fiscale partner aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? En heeft uw fiscale partner inkomsten die lager zijn dan ongeveer € 6.500? Dan kan hij een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel van) de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de levensloopverlofkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te laten uitbetalen. U dan moet wel voldoende belasting en premie volksverzekeringen in Nederland betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.