Ik woon in België en ik ben een buitenlands belastingplichtige

Woont u in België en voldoet u niet aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen voor de volgende aftrekposten en heffingskortingen:

Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner

Heffingskortingen

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • arbeidskorting
  • algemene heffingskorting

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, houden wij automatisch rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskortingen dus niet in te vullen.

Fiscale partner?

Hebt u langer dan 6 opeenvolgende maanden een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner in Nederland belastbare inkomsten? Zijn de in Nederland belaste inkomsten en het inkomen buiten Nederland van uw fiscale partner, samen lager dan ongeveer € 6.500? Dan kan hij een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel van) de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te laten uitbetalen. U moet dan wel voldoende belasting en eventueel premie volksverzekeringen in Nederland betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.