Ik woon in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba en ik ben een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Woont u in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen een voorlopige aanslag aanvragen als wij hebben vastgesteld dat u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Bijvoorbeeld door een definitieve aanslag over een eerder jaar.

Als uw woon- en werksituatie ondertussen niet veranderd zijn, dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen voor de volgende aftrekposten en heffingskortingen:

Aftrekposten

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • kosten voor uw eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • alimentatie die u betaalt
 • specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • uitgaven voor uw studie
 • giften

Heffingskortingen

 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • levensloopverlofkorting
 • heffingskorting voor groene beleggingen
 • algemene heffingskorting
 • arbeidskorting

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, houden wij automatisch rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskortingen dus niet in te vullen.

Fiscale partner?

Hebt u langer dan 6 opeenvolgende maanden een fiscale partner? En voldoet uw fiscale partner aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? En heeft uw fiscale partner inkomsten die lager zijn dan ongeveer € 6.500? Dan kan hij een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel van) de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de levensloopverlofkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te laten uitbetalen. U dan moet wel voldoende belasting en premie volksverzekeringen in Nederland betalen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.