Ik woon in Suriname of op Aruba en ik ben een buitenlands belastingplichtige

Woont u in Suriname of op Aruba? Dan behandelen wij u niet als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Maar u hebt wel recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen voor de volgende aftrekposten en heffingskortingen:

Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-echtgenoot
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten

Heffingskortingen

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • algemene heffingskorting

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, houden wij automatisch rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskortingen dus niet in te vullen.

Fiscale partner?

Hebt u langer dan 6 opeenvolgende maanden een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen inkomsten of inkomsten die lager zijn dan ongeveer € 6.500? Dan kan hij een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel van) de algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te laten uitbetalen. U moet dan wel voldoende belasting en eventueel premie volksverzekeringen in Nederland betalen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.