Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag aan ons doorgeeft.

Let op!

Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen.

Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen

Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. U kunt dit formulier online bestellen. U vult het formulier in en stuurt het per post naar ons terug. Dat kan uiterlijk tot de datum waarop u aangifte moet hebben gedaan. Voor buitenlands belastingplichtigen is dit 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarover u aangifte moet doen.

Reactie binnen 8 weken

Als u een wijziging hebt doorgegeven, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons. Als het bedrag verandert, passen wij de termijnbedragen zo snel mogelijk aan.

Andere wijzigingen

Toeslagen

Hebt u een toeslag, zoals een kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag? Geef de wijziging in uw situatie dan ook door aan Belastingdienst/Toeslagen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.