Buitenlandse belastingplicht

U bent een buitenlands belastingplichtige als u níet in Nederland woont, maar wél Nederlands inkomen hebt. Dat zijn inkomsten in Nederland die u krijgt uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

Bent u een buitenlands belastingplichtige met inkomsten waarover Nederland belasting mag heffen? Dan zijn voor ons alleen deze inkomsten van belang.

Geen fiscale partner

U kunt geen fiscale partner hebben als u buitenlands belastingplichtige bent. U betaalt dus in Nederland alleen belasting over uw eigen inkomen in of vanuit Nederland, en uw eigen deel van uw vermogen (uw bezittingen min de schulden) in Nederland. Bent u bijvoorbeeld in loondienst? Dan is dat uw looninkomen. Zijn bezittingen aan meerdere personen toe te rekenen? Dan betaalt u over deze bezittingen alleen belasting over het deel dat uw eigendom is.

Voorbeeld

U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Samen met uw echtgenoot hebt u een vakantiewoning in Nederland. U bent allebei voor 50% eigenaar van deze woning. Voor de berekening van uw belasting wordt dus rekening gehouden met 50% van de waarde van deze woning in box 3.

Geen recht op heffingskortingen en aftrekposten

Bent u een buitenlands belastingplichtige, dan hebt u meestal geen recht op:

  • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
  • persoonsgebonden aftrek
  • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

U hebt wel recht op heffingsvrij vermogen.

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Woont u in België, Suriname of op Aruba? Dan hebt u toch recht op bepaalde heffingskortingen, aftrekposten, en op heffingsvrij vermogen. Lees bij bijzondere situaties voor welke aftrekposten en heffingskortingen u in aanmerking kunt komen.

Hoe berekenen we de door u te betalen of terug te krijgen belasting?

Wij tellen de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u over uw inkomen in Nederland moet betalen, bij elkaar op. Vervolgens verminderen wij dit bedrag met het bedrag van de heffingskortingen waarop u recht hebt. Als u al belasting (loonbelasting of inkomstenbelasting) en premie volksverzekeringen hebt betaald, verrekenen wij dat ook. Het bedrag dat overblijft, is uw te betalen of terug te krijgen belasting.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.