Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies.

Het bedrag van de heffingskortingen bestaat uit 2 verschillende onderdelen. Een deel van het kortingsbedrag is een korting op de premie volksverzekeringen. Het andere deel is een korting op de inkomstenbelasting.

U krijgt een heffingskorting, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u:

  • het hele bedrag van de heffingskorting
  • een deel van het bedrag van de heffingskorting
  • geen heffingskorting

Korting op de premie volksverzekeringen

Bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen, en krijgt u een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan krijgt u de korting op de premie volksverzekeringen niet via ons. Deze korting zit verwerkt in de premieberekening van de SVB.

Let op!

Als u vrijwillig verzekerd bent voor de volksverzekeringen, krijgt u geen korting op de premie volksverzekeringen.

Korting op de inkomstenbelasting

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan krijgt u niet altijd de korting op de inkomstenbelasting. Dat hangt af van uw situatie.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.