Overzicht aftrekposten en heffingskortingen

Afhankelijk van uw situatie, hebt u recht op bepaalde aftrekposten of heffingskortingen.

Aftrekposten en heffingskorting voor de inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting hebt u als buitenlands belastingplichtige geen recht op aftrekposten en heffingskortingen. Maar woont u in België, Suriname, of op Sint Maarten? Dan hebt u voor de inkomstenbelasting wél recht op bepaalde aftrekposten of heffingskortingen.

Aftrekposten en heffingskorting voor de volksverzekeringen

Bent in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)? Dan hebt u voor de berekening van de te betalen premie recht op alle aftrekposten en het premiedeel van de heffingskortingen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.