Welke gegevens vult u in uw aangifte in?

In het overzicht hieronder leest u per box, de inkomsten en aftrekposten die tot uw inkomen behoren. Het totaal van deze inkomsten en aftrekposten is uw 'Nederlands inkomen'. Dit is het inkomen dat u in Nederland moet aangeven, en waarover u belasting moet betalen.

Box 1: Belastbaar inkomen 
uit werk en woning
Box 2: Belastbaar inkomen uit 
aanmerkelijk belang
Box 3: Belastbaar inkomen uit 
sparen en beleggen

Loon

Inkomsten uit overig 
werk in Nederland

Auto van de zaak

Winst uit een Nederlandse 
onderneming

Periodieke uitkeringen en 
verstrekkingen

Eigen woning in Nederland

Verrekenbare verliezen uit 
werk en woning

Inkomen uit aanmerkelijk belang in Nederland

Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang in Nederland

Vast rendement over vermogen (bezittingen min schulden): het inkomen uit sparen en beleggen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.