Aftrek voorkoming dubbele belasting

Om te voorkomen dat u in meerdere landen belasting moet betalen, hebt u in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Wij berekenen de aftrek om dubbele belasting te voorkomen per box aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan niet meer bedragen dan de verschuldigde belasting over die box. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening wordt gehouden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. Om in aanmerking te komen voor een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, moeten uw buitenlandse inkomsten per saldo positief zijn.

Doorschuifregeling

Bij de berekening van deze aftrek houden we in de verschillende boxen rekening met de per saldo negatieve buitenlandse inkomsten of positieve buitenlandse inkomensbestanddelen waarvoor in het verleden nog geen aftrek is verleend. Dit heet de doorschuifregeling.

Methodes om aftrek te berekenen

De manier waarop wij de aftrek berekenen om dubbele belasting te voorkomen, hangt af van het soort inkomsten en het land waar u die inkomsten had. Wij kennen 2 methodes: de vrijstellingsmethode en de verrekeningsmethode. De berekening van de aftrek is daarnaast verschillend voor u als u binnenlands belastingplichtig bent of als u buitenlands belastingplichtig bent.

Let op!

De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geldt niet voor de heffing van premie volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere regels.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.