Doorschuifregeling (stallingsregeling)

Het bedrag van de aftrek om dubbele belasting te voorkomen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting in die box. Dit kan betekenen dat bepaalde aftrekposten niet tot een belastingvoordeel leiden, zoals de hypotheekrente van uw eigen woning. Voor dit soort situaties is er de doorschuifregeling. Wij stellen bij beschikking vast welk bedrag aan buitenlands inkomen meetelt bij de berekening van de aftrek in een volgend jaar. We noemen dit de doorschuifbeschikking. U kunt bezwaar maken tegen deze doorschuifbeschikking.

In de aangiftes over 2017 en eerder wordt deze regeling niet automatisch toegepast. U moet hiervoor een verzoek om vermindering indienen. In de aangifte 2018 wordt voor het eerst naar doorgeschoven buitenlands inkomen gevraagd. Met ingang van dat jaar is een apart verzoek dus niet meer nodig.

De doorschuifregeling vindt per box plaats. U kunt dus een beschikking ontvangen voor een inkomen in box 1, maar ook een beschikking voor een inkomen in box 3.

Voorbeeld werking doorschuifregeling in box 1

Berekening aftrek ter voorkoming van dubbele belasting box 1:
Uw inkomen bestaat uit € 27.226 looninkomsten uit Duitsland en € 4.536 negatieve inkomsten uit een eigen woning. Uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt dan € 27.226 - € 4.536 = € 22.690. Hierover bent u € 944 inkomstenbelasting verschuldigd.

Over het looninkomen uit Duitsland bent u in Duitsland belasting verschuldigd en hebt u in Nederland recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting zou in dit geval € 27.226/€ 22.690 x € 944 = € 1.133 bedragen. Maar omdat u over uw belastbaar inkomen maar € 944 inkomstenbelasting verschuldigd bent, is het bedrag van de aftrek ook € 944. Dit is het maximale bedrag van de aftrek.

Het negatieve inkomen uit eigen woning leidt in dit voorbeeld niet tot een belastingvoordeel. Daarom wordt dit bedrag (€ 4.536) gereserveerd. Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, dan wordt over het gereserveerde bedrag alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend en krijgt u een belastingteruggaaf. Dit wordt de doorschuifregeling of stallingsregeling genoemd.

Overzicht belastingverdragen

Voor een overzicht van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten zie Overzicht belastingverdragen.

Let op!

In de belastingverdragen zijn geen regels opgenomen voor de heffing van de premie volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen. Lees meer hierover bij Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken en ondernemen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.