Verrekeningsmethode

Bij de verrekeningsmethode wordt de buitenlandse belasting verrekend met uw inkomstenbelasting in Nederland. De buitenlandse belasting die wordt verrekend mag echter niet meer zijn dan de evenredigheidslimiet. Dit is de verhouding tussen het inkomen dat niet belastbaar is in Nederland en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland samen) maal de berekende belasting. Deze methode geldt bijvoorbeeld voor dividend, royalty's en rente.

Voorbeeld

Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is € 50.000. Stel dat uw berekende inkomstenbelasting € 9.000 is. Uw inkomen bestaat uit € 10.000 loon uit Nederland en € 40.000 pensioen uit Canada. Over de Canadese inkomsten bent u in Canada € 6.000 belasting verschuldigd en kunt u in Nederland aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. De evenredigheidslimiet is € 40.000/€ 50.000 x € 9.000 = € 7.200. In dit geval is het bedrag van de buitenlandse belasting niet hoger dan de evenredigheidslimiet en wordt dus € 6.000 verrekend met uw inkomstenbelasting in Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.