Vrijstellingsmethode

Bij de berekening van de vrijstellingsmethode gaan we uit van de verhouding tussen het inkomen waarover Nederland volgens het belastingverdrag geen belasting mag heffen en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland samen). Deze methode geldt meestal voor loon in box 1 en altijd voor onroerende zaken in box 3.

Voorbeeld

Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is € 25.000. Stel dat uw berekende inkomstenbelasting € 1.250 bedraagt. Uw inkomen bestaat uit € 10.000 loon uit Nederland en € 15.000 loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u in Duitsland belasting verschuldigd en kunt u in Nederland aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. De aftrek is dan € 15.000/€ 25.000 x € 1.250 = € 750.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.