Buitenlandse inkomsten: in welk land belasting betalen?

Als u in Nederland woont, geeft u in uw belastingaangifte uw wereldinkomen aan. Tot uw wereldinkomen behoren ook uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld arbeidsinkomen of vermogen in het buitenland).

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Dat u uw niet-Nederlandse inkomen in Nederland moet aangeven, betekent niet dat u daarover altijd in Nederland inkomstenbelasting moet betalen. Als het recht om belasting te heffen op grond van (inter)nationale regelingen is toegewezen aan een ander land dan Nederland, bent u over die inkomsten in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat u in meerdere landen inkomstenbelasting betaalt, krijgt u in Nederland een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit heet Aftrek voorkoming dubbele belasting.

Let op!

De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geldt niet voor de heffing van premie volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere regels. Lees meer hierover bij Heffing van premie volksverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.