Regelingen om dubbele belastingbetaling te voorkomen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Een belastingverdrag is een afspraak tussen 2 landen over wie het recht van belastingheffing heeft over bepaalde inkomsten. Hierdoor wordt voorkomen dat u in 2 landen over dezelfde inkomsten belasting moet betalen. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Als Nederland met een land een belastingverdrag heeft gesloten, kunt u de precieze gevolgen voor de belasting in Nederland alleen achterhalen door dat verdrag te raadplegen.

Inkomsten uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba

Als u inkomsten hebt uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba, dan zijn verschillende regelingen van toepassing om dubbele belasting te voorkomen. Welke regelingen de fiscale betrekkingen met Nederland regelen leest u hieronder.

Voor Aruba moet u de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) raadplegen. De BRK is geen belastingverdrag, maar de toepassing is wel vergelijkbaar.

Voor Sint Maarten en Curaçao gelden eigen belastingregelingen met Nederland.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is voorkoming van dubbele heffing geregeld in de Belasting Regeling voor het land Nederland (BRN).

Inkomsten uit een land zonder verdrag

Als u inkomsten hebt uit een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten, betekent dat niet automatisch dat u hierover in Nederland inkomstenbelasting moet betalen. In dat geval geldt het 'Besluit voorkoming dubbele belasting 2001'. De toepassing van dit besluit voorkomt dat u over hetzelfde inkomstenbestanddeel tweemaal belasting betaalt. U hebt dan in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde Aftrek voorkoming dubbele belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.