Gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten

Personen die Amerikaans staatsburger zijn, moeten altijd belastingaangifte doen in de Verenigde Staten - waar zij ook wonen. Daarom zijn financiële instellingen, zoals banken en verzekeringmaatschappijen, wereldwijd verplicht financiële gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS). Die verplichting is een gevolg van een Amerikaanse wet, de FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act). In Nederland gaat het verstrekken van deze gegevens via de Nederlandse Belastingdienst. De financiële instellingen geven de gegevens door aan ons. Wij sturen de gegevens door naar de IRS.

De Verenigde Staten sturen ook financiële gegevens aan ons. Het gaat om gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die in de Verenigde Staten inkomsten of vermogensbestanddelen hebben.

Ik ben een Amerikaans staatsburger

Om vast te stellen of u Amerikaans staatsburger bent, kunt u van een financiële instelling een brief met vragen krijgen. Ook als u vertegenwoordiger bent van een naar Amerikaans recht opgerichte organisatie, kunt u een vragenbrief krijgen. U bent Amerikaans staatsburger als u bijvoorbeeld een Amerikaans paspoort hebt of bent geboren in de Verenigde Staten.

Dubbele belasting voorkomen

Bent u Amerikaans staatsburger en woont u in Nederland? Dan moet u misschien 2 keer belastingaangifte doen: 1 keer in Nederland en 1 keer in de Verenigde Staten. Om te voorkomen dat u in beide landen belasting moet betalen, hebben Nederland en de Verenigde Staten afspraken gemaakt. 

Doorgaans betekent dit dat de Verenigde Staten de in Nederland betaalde belasting verrekent met de belasting in de Verenigde Staten - over hetzelfde inkomen. Wel kunnen fiscale regelingen die in de Verenigde Staten gelden, afwijken van fiscale regelingen in Nederland. Zo kan in Nederland een vrijstelling gelden die niet in de Verenigde Staten geldt, of kan in Nederland iets niet als inkomen worden gezien en in de Verenigde Staten wel. Is dit het geval, dan is dat van invloed op het te verrekenen bedrag.

Nederland verrekent in sommige gevallen dubbele belasting. Bijvoorbeeld als u in Nederland woont, maar inkomen hebt genoten in de Verenigde Staten. Meer informatie hierover vindt u bij Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. U kunt hierover ook contact opnemen met uw belastingadviseur.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.