U voldoet aan de voorwaarden

Voldoet u aan de voorwaarden voor behandeling als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige vanaf 2015? Dan berekenen wij de belasting over uw inkomsten en vermogen uit Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

Aftrekposten

U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben.

De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:

  • de negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland
  • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen
  • de persoonsgebonden aftrek

Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan hij de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.

Heffingskortingen

U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Heffingsvrij vermogen

Hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarover u in Nederland belasting moet betalen? Dan hebt u ook recht op het heffingsvrij vermogen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.