Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige vanaf 2015

Vanaf 2015 hebt u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Lees de gevolgen vanaf 2015, als:

Wereldinkomen

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Fiscale partner

Hebt u een partner? En wilt u dat wij uw partner aanmerken als fiscale partner? Dan kan dit alleen als u voldoet aan de voorwaarden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.