U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland kunt overleggen. Op deze verklaring vult u de inkomsten in die niet in Nederland belast zijn. U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte over 2015 of 2016 doet. 

Let op!

U moet ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Inkomensverklaring en uw voorlopige aanslag

Voor 2017 kunt u pas na afloop van het jaar een inkomensverklaring krijgen. U kunt voor 2017 in de volgende gevallen toch een voorlopige aanslag aanvragen:
• U voldoet aan alle overige voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
• U hebt over 2015 en/of 2016 een inkomensverklaring overlegd.
• Uw situatie is in 2017 niet veranderd.

Let op!

De nieuwe regeling heeft geen invloed op de berekening van uw premies volksverzekeringen. Voor de berekening van deze premies gaan wij uit van uw wereldinkomen. Wij houden ook rekening met heffingskortingen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.