U betaalt over minimaal 90% van uw inkomen in Nederland belasting

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u over uw inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland belasting betaalt. Dit is het geval als u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt.

Let op!

U moet ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Voorbeeld

U woont in België en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U hebt een eigen woning in België. De (negatieve) inkomsten uit eigen woning bedragen € 10.000.

U woont in een EU-land en u betaalt over uw inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland belasting. U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, omdat u voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat u de negatieve inkomsten uit eigen woning mag aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.

Vermogen en inkomsten uit aanmerkelijk belang tellen mee

Bij het bepalen van de 90%-grens kijken wij niet alleen naar uw inkomen uit werk en woning. Uw vermogen en uw inkomsten uit aanmerkelijk belang tellen ook mee. Het kan dus zijn dat u over uw arbeidsinkomsten volledig in Nederland belasting betaalt. Maar dat u tóch niet aan de 90%-eis voldoet, omdat u bijvoorbeeld veel eigen vermogen hebt.

Voorbeeld

U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. Daarnaast hebt u vermogen in Duitsland in de vorm van spaartegoeden, aandelen en obligaties.

Volgens de Nederlandse regels wordt uw inkomen forfaitair vastgesteld. Dit noemen we uw inkomen uit sparen en beleggen. Over dit inkomen betaalt u geen belasting in Nederland. In dit voorbeeld is uw inkomen uit sparen en beleggen € 6.400. Daarnaast hebt u een inkomen van € 50.000 waarover u in Nederland belasting betaalt. Over 88,7% van uw totale inkomen van € 56.400 betaalt u in Nederland belasting. Dit is dus minder dan 90% van uw inkomen. U bent hierdoor geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Let op!

Woont u in België en voldoet u niet aan de 90%-eis? Dan hebt u toch recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, (negatieve) inkomsten uit eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten tellen niet mee

Bij het bepalen van de 90%-grens houden wij geen rekening met de uitgaven voor inkomensvoorzieningen, (negatieve) inkomsten uit eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten die u hebt.

Voorbeeld

U woont in Duitsland en werkt in Nederland en in Duitsland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. Uw inkomen uit Duitsland bedraagt € 4.500. Over dit inkomen betaalt u volledig in Duitsland belasting. U hebt een eigen woning in Duitsland. De (negatieve) inkomsten uit eigen woning bedragen € 10.000.

Uw totale inkomen voor de bepaling van de 90%-grens bedraagt € 54.500. Over € 50.000 van dit inkomen betaalt u in Nederland belasting. Dat is 91,7%. Uw (negatieve) inkomsten uit eigen woning tellen bij het bepalen van de 90%-grens niet mee.

U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, omdat u voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat u de negatieve inkomsten uit eigen woning mag aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.